Nov 4, 2010

Det er vanskelig for EU å forsvare DLD

Mye har vært sagt om DLD på kryss av Europa, og EU’s ekspertgruppen på DLD som skal “forene alle europeiske  deltagere  via en enkel plattform” mangler representasjon fra det sivile samfunnet og fra menneskerettighets-eksperter.
EU skulle legge frem en rapport om erfaringene med DLD den 15.september 2010. Dette har nylig blitt utsatt til 2011 da EU-kommisjonen ikke finner data fra medlemslandene som kan vise til at DLD er nødvendig eller forholdsvis proporsjonert til formålet i et demokratisk samfunn.
Electronic Frontier Foundation (EFF) oppfordrer alle lands Datatilsyn om å be EU trekke tilbake DLD.
(se mere her: EFF Urges EU Data Protection Authorities to Call for the Repeal of the EU Data Retention Directive 25.10.2010)

Ellers er det jo også interessant å se at EU ikke er helt sikker på hva som egentlig er formålet med direktivet - når kartet ikke stemmer med terrenget så må en lage nye terreng:
 “What are the main policy objectives?
EU svar: “Under evaluation, but provisionally the objective could be to bring the data retention directive in line with policy concerns, in particular regarding law enforcement efficiency, internal market impact and the protection of personal data.”)
”Do the objectives imply developing EU policy in new areas?”
EU svar: “Depending on the outcome of the evaluation option chosen, the review could entail the development of a European Law Enforcement Data Retention Policy which will cover the access to and use of retained data which are currently excluded from the scope of the Directive.”
(se Roadmap - Proposal for a review of the Directive 2006/24/EC Data Retention)

Men Storberget har ennå ikke forstått hva digitalt personvern er : Kronikk i VG, 3. november 2010 :
“Jeg mener at den påståtte motsetningen mellom kriminalitetsbekjempelse og personvern er betydelig overdrevet.”
Ja du kan jammen spøke du, herr justisminister.

No comments:

Post a Comment