Dec 2, 2010

DLD styrker __ikke__ personvernet

også publisert liberal.no

Jeg leste en artikkel med tittel “DLD styrker personvernet”, skrevet av
Arve Kambe(H) og Håkon Haugli(Ap).

I artikkelen forsøker de å latterliggjøre nyvalgt leder av Stopp DLD Anders Brenna, mens de mere eller mindre siterer fra Storbergets “høringsseminar” om DLD, fra mail 2010.
Jeg lurer jo litt om noen har gjort to-spannet en bjørnetjeneste ved skrivehjelp, eller om de skriver seg bort helt for egen regning….
I Storbergets “høringsseminar” kom det klart frem at teknologi var ingens sterke side - men at politiet trenger visse trafikkdata fra mobiltelefoner da (eksplisitt) mobiltelefoner er nyttig for å finne et utgangspunkt etter at en kriminell handling har skjedd. Dette har altså politiet allerede tilgang til, uten DLD - og som det ble understreket så har de hatt dette over 16 år nå.

Bevisstheten om personvern har blitt veldig tydelig ved DLD - men ikke av de årsaker som to-spannet Kampe-Haugli fremsetter (dvs. ikke pga. “ny” teknologi) - men fordi erfaringene fra EU ang. DLD-overvåkningen er så katastrofale at en ikke engang har klart å oppsummere erfaringene i en respektabel og troverdig rapport som kan legges frem (dette blir derfor stadig utsatt, fra det ene året til det neste , til enda et år fremover i tid…) da der ikke finnes snev av noe som kan brukes for å forsvare DLD: ingen gode erfaringer, ikke flere forbrytelser oppklar, men derimot misbruk, mere komplisert etterforskning pga. enorme datamengder, ID-tyverier og snoking fra de respektive staters byråkrater, samt multimillioner euro i kostnader-  og - ikke minst - EU må forholde seg til EU-borgere som har så totalt mistet tillit at hele den “digitale agendaen” er i ferd med å rase sammen. EU har mistet borgernes tillit.

EU har derfor - nettopp - lagt ut for høring, nye krav til personvern.
Dette fordi EU er omtrent spist opp av kritikere av denne galskapen som overvåkningen har medført: EU har laget direktiver, hvor det ene går mot det andre, og tilsammen så trues elementære menneskerettigheter.
Høringsforslaget er laget fordi (det ene, andre, og tredje…n’te) organet innen EU trenger å ha noe å forholde seg til - dersom EU skal kunne fremstå som demokrati hvor menneskerettigheter og borgere står i sentrum.

Hvor har to-spannet som skrev denne utrolige artikkelen “DLD styrker personvernet” befunnet seg siste mange måneder. Er det for meget forlangt av en stortingsrepresentant innhenter informasjon og kunnskap.
Jeg antar at politi og påtalemyndigheter trenger løsninger, og ikke (u)nyttige idioter som dette to-spannet.

Anders Brenna (StoppDLD) brakte forøvrig til overflaten en av de mange trusler DLD betyr for en borger: Også de telefoner og SMS’er du ikke besvarer, vil registrere hvor du fysisk befinner deg.
Og dette forsøkte to-spannet å latterliggjøre….

Hva skal en egentlig si til slikt?

No comments:

Post a Comment