Jan 2, 2011

DLD Turbo? Skal borgerne kartlegges?

I flg. Arbeiderpartiet skal dette lagres:

Mobiltelefoni : “som i dag“
Dette er direkte feil.
Mere om mobiltelefon kan leses fra Blaker i Nettavisen

Internet aksess:
“Brukers IP-adresse / Abonnentinformasjon, registrert brukerinformasjon
Dato og tidspunkt for pålogging og avlogging av internettjenesten
Type internettoppkobling / Informasjon som identifiserer kommunikasjonsutstyr eller kommunikasjonsanlegg“

Merk at “Pålogging/avlogging av internettjenester” er ikke definert. (Jeg har bedt om klargjøring før…)

Men her er hva dette betyr:
“Det staten ønsker at skal bli lagret på oss borgere, er det som i nettverks sammenheng gjerne blir kalt «netflow», kombinert med headerinfo. Det vil si kilde-IP, destinasjons-IP, port, protokoll og datamengde, pluss metadata fra protokoll headeren – for eksempel til og fra adresse i e-post”
Dette opplyses fra digi.no

Dette er mere enn hva DLD krever ... og er vel nærmere en implementasjon av DLD+ACTA+data-minings-grunnlag.

I dette tilfellet logges absolutt alt du foretar deg på nettet:
Når en logger internet-protokoll og port nummer, så logger en hva personen gjør. Og sammen med IPnummer (til/fra) så logger en også hva en person aksesserer hvor på nettet (eksempelvis hva slags litteratur eller informasjonskilder som leses, nedlasting, osv.)

Med dette scenariet trenger en ikke lagre innhold - en kan bare følge adressene i den lagrede datamengden.

Kanskje noen kan sjekke nøyaktig spec. for hva som skal lagres, og hvordan dette er tenkt ?
__________________________________________________________
Anbefaler sterkt:
Jon Wessels-Aas skriver om Datalagring visualisert – her er ditt liv, borger!