Jul 23, 2010

EU’s Datatilsyn finner DLD implementeringen direkte ulovlig

Pressemelding 14.jul 2010

Stikkord: EU’s Datatilsyn finner ullovlige implementeringer av DLD, lagring opp til 10 år, lagring av mere data enn fastsatt, overlevering av data som ikke inngår i DLD (altså mere data lagret), osv.

Innholdsdata lagres (som URL’er, eksempel på URL er “http://liberal.no/osv” og “http://www.vg.no/artikel1345″, slik at det i praksis lagres hva du leser via internettet.)

Snooping i mail: Mail-headere hentes ut fra mailserveren der mail’en din lagres, om du benytter en telecom-tjeneste - både på senders og mottakers side.

I tillegg til trafikkdata ved telefon-opprop, lagres ikke bare hvor personen befinner seg, men permanent monitorering av mobil-eierens bevegelser.

The retention of data relating to the content of communication is explicitly prohibited.
However, it appears from the inquiry that some of these data are nevertheless retained.
As to the internet traffic data several service providers were found to retain URL’s of
websites, headers of e-mail messages as well as recipients of e-mail messages in “CC”-
mode at the destination mail server. Regarding phone traffic data it was established that
not only the location of the caller is retained at the start of the call, but that his location
is being monitored continuously.

Data utleveres uten videre klare rutiner.

Misbruk og manglende sikkerhet - og det bes om en klar og entydig definisjon av “alvorlig kriminalitet” m.m.

Hadde noen trodd noe annet, mon tro…..

No comments:

Post a Comment