Mar 27, 2011

På vei mot politistaten?

Kommentar til innlegg ☞ BT 26. mar, 23:40
Den teknologiske utviklinger ligger langt foran den reguleringen som staten ønsker å gjøre. Og resultatene blir ofte at staten forsøker å endre teknologien (eller dens bruk/ere) etter lovverket, istedet for omvendt.
Den foreslåtte lovgivningen relatert datalagring direktivet (DLD), fra Høyre og AP, er en modell som er absolutt forbudt i en liberal rettstat, og hvor DLD snur det forbudte til å blir obligatorisk statlig påbudt.
Makt flyttes fra borger mot stat, noe som burde utløse alarmer...

Teknologisk så utgjør DLD en "enabler" (en "tilrettelegger"), og en sværdeles farlig sådan. Overvåkings teknologien som implementeres ved DLD, er infrastruktur for kartlegging av enhver borger, til ethvert tidspunkt, personlige nettverk, personlige interesser, handlingsmønster, privat kommunikasjon og bevegelse.
Fra et teknologisk, kunnskapsbasert ståsted så er DLD direkte hårreisende.
DLD er elektronisk overvåking av borgernes elektroniske kommunikasjon. Den "tradisjonell overvåking" det henvises til her, er på langt nær så farlig som elektronisk overvåking.

I oppløpet til at direktivet kom under EU-lovgivningen så ble der trukket paralleller med Stasi-regimet, både fra Tyskland og Østerike. Direktivet ble hasteinnført mens UK hadde presidentskapet i EU - fordi politiet i UK ønsket å benytte sin (ulovlige) overvåking som rettslige bevis. Da de ikke fikk dette gjennom i eget land, gikk de bakdøra i EU's labyrinter. (DLDs historie er et studie verdig, og burde fange interesse hos jurister, spesielt).

Regimet tilrettelegger også for korrupsjon og maktmisbruk. Der er en del stygge erfaringer med DLD fra EU-land, hvor dette regimet er blitt grovt misbrukt. I den grad en da kjenner til misbruket via dokumenterte hendelser.

En kan nytte teknologi uten å kompromittere personvernet. I teknologiske termer (som også i det engelsk språk) så betyr "privacy" å skjerme individets identitet og personlige data, også ved og under behandling av personlig data. Der er ikke snev av sådan tilnærming i statlig bruk av teknologi - som, når det innføres lysår på etterskudd, så bærer det preg av mangelfull teknologi-forståelse og et sterkt kontrollerende autoritet. En usikker, uskikket stat - som ikke er istand til å ivareta individets borgerrettigheter. Og som, ved DLD fremstår mere som en vernet bedrift enn som et fremtidorientert rettstat.

Det aller meste kan implementeres ved å nytte prinsippet om "privacy by design" - hvor både borgernes private sfære ivaretas og staten kan ivareta statlige oppgaver.
Det er borgerne som skal ha innsyn i statens gjøremål, ikke omvendt.

Jeg ønsker å tro at dette prinsippet deles med jurist studenter.

No comments:

Post a Comment