Mar 25, 2011

Vår elektronisk kommunikasjon

Hvor mange reflekterer over hvor meget data som lagres fra bruk av mobiltelefon?

Dette er data fra en reell mobilbruker, Malte Spitz:
Se også denne artiklen Datalagring visualisert – her er ditt liv, borger!
Dokumentasjonene fra Zeit Online herPrivacy International har publisert denne videoen, fra prosjektet European Privacy and Human Rights, med støtte fra the Fundamental Rights and Citizenship Program of the European Commission.

No comments:

Post a Comment