Apr 17, 2011

Tall fra EU

Under oppdatering:

Statistiske data fra EU land:

Kriminalitet oppklart - tallene er representert i % av total.
Farget rubrikker: DLD er implementert

No comments:

Post a Comment