Jan 23, 2012

SmartMeter er Usmart - Totalovervåking i hjemmet er ikke økologisk

Vi står foran (midt i) implementasjonen av ny teknologi for energi og forbruk av strøm.

Grønn energi? SmartGrids.
Det er smart å nytte fornybar energi, men da må en først ha kilder som bringer fornybar energi. Dette er fullt mulig, men det krever forskning og kapital. Vi vet at solens stråler på en liten flekk i Sahara over få timer kan gi nok energi til verdens forbruk for et år. En vet ganske mye om dette.  SmartGrids kan utnytte energi fra forskjellige kilder, og kan bytte mellom disse, på en økologisk hensiktsmessig måte.


SmartMeters må ikke forveksles med dette.
SmartMeter er et stykk overvåkings instrument som installeres i hjemmet, og som kan logge forbruk pr. forbrukskilde. Noen av disse sender data til overvåkingssentralen hvert 2nd. sekund. Andre sender hvert 15.minutt. Ytterlig andre sender 1 gang i døgnet. Grid-teknologien er ikke avhengig av disse dataene.

Formålet med SmartMeters er formulert tilsvarende som fra intrusive websider som tracker sine brukere på tvers av tusenvis av websider:
"Vi akkumulerer anonymiserte data for å kunne yte bedre service til våre brukere".


Om det er én ting vi absolutt ikke trenger for "grønn energi", så er det SmartMeters.

En sjekk hos IKT-Norge's Forum for Smart Energi inneholder ikke et eneste ord om personverntrusselen som faktisk Regjeringen tror de kan installere i folks hjem:
Sikre dataflyt og tilgang til energidata også for forbrukerene og tredjepart ref Open Data Initiative
Det vil ble uhyggelig mye data, derfor:
Data mangement/Data centre ift behovene når enorme mengder data skal prosesseres og distribueres
Og så litt politisk spinn uten reell mening:
 Forventninger og kommunikasjon rundt utrulling av AMS, nødvendigheten av å spille på lag med energibransjen og forbrukerne

Eller er dette så opplagt for IKT-Norge at det ikke er nevnt:
SmartMeters uten Privacy-by-Design er ikke akseptabelt.

Det er også noe problematisk når IKT-Norge fremstår som en industriell lobby-organisasjon. Det var kanskje aldri ment annerledes, og det er selvsagt rimelig at enhver industri fremmer egne interesser. Men manglende fagkompetanse om (implementering av) personvern i teknologiske løsninger går på bekostning av individets vern om den private sfære.


Ulven kan ikke passe harene.
Det blir stadig større behov for uavhengige fagpersoner. Dyktige ressurser burde samle seg, slik det gjøres i flere andre land. Fra disse henter en både rådgivning og kompetanse i saker som har stor betydning for borgerne. Dette bidrar til å øke bevisstheten om de farer som nye løsninger bringer dersom de implementeres feil. 
Flere svært viktige politiske avgjøres som vil få dramatisk betydning for borgerne, når aldri ut i media.

Nederland tabbet seg grovt ut - landet måtte utsette sin implementasjon av dette etter at forbrukerne sa Nei til det tiltenkte SmartMeter (2009).


En bør ha svært klart for seg at energileverandøren kjenner totalforbruket til enhver tid, og dette er ikke - ikke - kalkulert fra detaljerte data fra individuelle brukere.


Søk etter dokumentasjon om SmartMeters som overvåking, fra EDRI:
Even though it has been demonstrated that smart meters can be implemented with no privacy concerns whatsoever, all implementations currently underway ignore basic principles of “privacy by design” and raise significant privacy and security concerns. These issues are particularly important because the European Union decided that 80% of all users are to have a smart meter in 2020
og
Pr. Ross Anderson, security engineering, University of Cambridge Computer Laboratory omtaler konseptet som "... set to become another public sector IT disaster".


Hva er så SmartMeters?

Koblet til hjemmets nett så vil denne måle når individet våkner opp og slår på lysbryter, hvor lenge og når personen er hjemme, hvilke devicer/elektrisk utstyr hjemmet har, antall PC'er, type kjøleskap, osv.
Hvert device som krever energi vil identifisere seg.
Dette er en fullstendig kartlegging av individets oppførsel og rutiner innenfor hjemmets private sfære.
Til og med tidsforbruk på do og hvilke filmer en ser på TV vil kunne identifiseres.
 

At dette enkelt kan hackes og/eller utsettes for datainnbrudd er bare en liten del av problemet. Forsåvidt kan hele SmartGrid-konseptet enkelt slås av/på etter forgodtbefinnendene initiert fra de mindre lovlydige krefter.


SmartMeters gir et enormt innsyn i den private sfære, og kartlegger, avkler,  individet totalt.


Statlig voyeurisme er en farlig sykdom som er sammenfallende med det "kollektive samfunnvernet" på bekostning av individets rettigheter, og er omvendt proporsjonal med rettstatens styrke.

Når strømleverandøren sier den trenger data fra deg hvert sekund/minutt, så er dette vås.
Når strømleverandøren sier den trenger data fra deg for å hjelpe deg til å gjøre gode valg, så er dette vås.
Der er faktisk ingen - ingen - behov for SmartMeter i hjemmet.

Der er flere forbrukerundersøkelser relatert hvordan effekt SmartMeters har på/for forbruker - ang. strømforbruk.
En av disse går tilbake til 80-tallet, fra Frankrike. (se *1 nederst)
En kan prisregulere strøm innen tidsintervaller (slik Frankrike fortsatt gjør i dag), hvor forbruk er priset i henhold til tidspunkt på døgnet. Dette drar ned forbruket i de peak-perioder en ønsker, ved å sette prisen høyere for disse tidsperioder. Eksempelvis varmes vanntanken i ønsket prisregulert periode av døgnet, osv. - og strømregningen viser samlet forbruk fordelt innen høy- og lavpris periode.
SmartMeters har ikke noe ekstra å bidra med for forbrukeren.


Kort oppsummert så er SmartMeters overflødig, og bør ikke installeres i hjemmet.
Eventuelt så bør det ikke sende data ut av hjemmet.

Om en ser på denne videoen så ser en også hvorfor SmartMeters ønskes:
1) akkumulere data om individer
2) tjene penger på å gi forbrukerrådgivning til individers nyinnkjøp av produkter
3) bonus for å fremme nyinnkjøpt av nye, unødvendige konsumentprodukter (øke salg og forbruk)
(Dette forklares fra leverandøren av SmarMeter i Tyskland.)

Er dette miljøvern?
Hadde noen trodd at energi-leverandør ønsket å nytte data for å spare forbruker for kostnader?Hvor ble det av "miljøvernet"?
Just say;  No thanks inntil personvernet ivaretas :
Se video (link her: nederst på siden) Privacy Impacts of Cyber Security Vulnerabilities in Smart Grid  (2011)  

*1) Jeg har blitt spurt om å utdype ang. ref. til en fransk undersøkelse.
Systemet kalles "Tempo", og rapportens tittel er "The potential of smart meter enabled programs to increase energy and systems efficiency: a mass pilot comparison", hvor det fremkommer at franske Tempo(EDF) kommer best ut. Dette systemet har vært i drift fra 1980-tallet. (Strømleverandøren forsøker å fase ut Tempo, da dette er så gunstig for forbrukeren at strømregninga blir for lav, ironisk nok).


Linker:
 EDRI : Researchers say smart meter technology is privacy intrusive Jan.2012
Smart strøm med komplikasjoner Sep.2011
Kundene skal se når strømmen er dyr Aftenposten Jan.2011 

Kraftbransjen vil bygge en gigantisk datahub som skal samle inn og lagre opplysninger om alle norske kunders strømforbruk i ti år. Krangelen med Datatilsynet er allerede i gang. (juli 2012)

Jan 19, 2012

Children, Creativity and Culture - When CopyRight = CopyWrong

I was asked to post this in English - it is a computerized translation from the original Norwegian text

When risks, dangers and security related to children's use of the internet are discussed, none speak about the ©-Trolls ...

A slightly inattentive user, particularly children and young people, can quickly get themselves into a situation of copyright infringement - without any awareness of the situation. It is quicker (unconsciously) than some authorities might have been misled to believe. In other words, the entertainment industry has not adapted to digital media and particularly poorly adapted to consumer needs. I would argue they do not serve artists - neither our common cultural landscape.


Netiquette?

It gave a minor revelation to explain the illogical to , normally intelligent and logical thinking, children.
The digital copyright law is not logic, not fair for the artists, it scares away consumers while favouring an excessive third party that operates as a parasite on our creativity and our common culture.


Sanity-check

We start with what we have; Camera for photos, PC with licensed software, music - all bought and paid for, including taxes, VAT and additional taxes of the taxes.

What we own, we usually has the ownership of. Or at least the right to usage.
We do believe.
For the time being.

It is reasonable that children think that what one has acquired, can be share with others. Good citizens, empathy, giving from their surplus to share with those who do not have - to share experiences with friends ...
Sharing is not stealing:


But cyberspace is not safe for ©-Trolls.
We start therefore with the Copyright 101 for YouTube. Scary - it aims at killing all creativity in the first place (?)

Scare tactics are no good educational tool, one might get nightmares of less.
(I take a note that I must ask the ACTA Ministry for information materials for children ... eh .. and for adults)


Next phase:

After such an introduction of netiquette dedicated the ©-Troll, the digital creativity has reached a low point ...

But the next phase is more fun. Like playing with digital Lego™ - no restrictions what is (not) allowed to do with the building blocks.
Do we believe.
For the time being.

We will experiment with our own photos to create a scrapbook for friends and family.
The housecat is sacrificed as it has no concerns for face recognition or ID-tagging. It has both a Facebook account with 'real name', e-ID implant and its own blog.

(Click on photo for larger version)
 

Everything goes smoothly until we come to selecting the music:
A <click>  on the "♫" and the household's music library is displayed. Including the track we want as background music for the cat's scrapbook.


Do we have permission?

Surely kids want to show off what they've created, share their creative experiences, share memories, share with friends, share with classmates and family. The homemade video is for the cat's blog ...

For the music track selected, it has no information related to contacts or usage information.
After some research and some coincidences, I find that the artist is Norwegian and is within TONO's domain.
After further search I find email address for TONO/Norway - and send a request for information related to the correct procedure to follow:


TONO,

After some research I found your contact information from this address (www.tono.no).

The case is as follows:
I have purchased music (iTunes), a Norwegian artist; <artist name + track>

I bought this particularly for usage as background music for a short video I made ​​for/with children -
and which (the video clip) shows the kids cat friend.

Now I want to add this video clip on a private website (a "blog").
I have tried to find the artist, to obtain permission (for a fee).

How do I proceed?
What is the cost?
If I pay to TONO, how much (of this) is the artist paid?

I hope you can help - it's not very easy to teach children about "©"....
but give it a try...

Regards,


The following day I receive information for the minimum price (~40€ (300NOK) + price per. streamed minute), as well as a name for the responsible person.
After some communication with the new contact person, he instructs me to contact EMI Sweden.
Some more communication and several days later, no responses materialized ...
I have not received response to reminders ...

Meanwhile, I gave this some thoughts and reflected how much I was willing to pay for this experiment, and (in my mind) I thought maximum 130€. How much is one willing to pay to educate children about the ©-Troll?

I also reflected on how I can measure the number of "streaming minutes" if I were to get permission to use the music track.
This will be a technical challenge as there is no functionality giving this information.
The potential (and theoretically possible) procedure would require that the blog is moved to a private server and the downloading of spyware to those who read the blog and watch the video.
Another possibility might be to count the "number of hits", but those numbers also includes the surveillance  (each blog post results in activities and "hits" from certain countries, on both sides of the Atlantic) and does not be related "streaming minutes."
I was anxious to learn how this was measured.

I am still anxious to learn more about this ...

And I am still waiting information for how a consumer can - legally - purchase music for personal use.


It took a few minutes to put together the video.
But it takes hours, days, weeks, months ... to get permission to pay further more to use music already paid for ...
If one ever gets any response ...
What kind of legal business practice is this?

What does one teach children about this?
That copyright = copy wrong - because we have incompetent politicians?


While we wait:

We find music from Free Music Archive so the video can be shared with others, and this time not the cats blog, but here:In the meantime an (Norwegian) artist lost income ...
What does the Ministers of ACTA/SOPA/IPRED/Lex© do about this?
Measurement of "streamed Minutes"?


The Minister of Culture?

Should not artists have the rights to sell their works to consumers?
And the rights of consumers? Kids?

The technology has, by large, made the middlemen redundant, so they are using all means, whatever stupid.... - while the politicians make themselves available as puppets in the game of strangle artists income, consumers' rights, creativity, our common culture and human rights.


Updated Jan.2012

4 months later .... and I have still no response from my inquiry, but read that the ©-Troll cheat the artists for large amounts. I am not surprised ... :
Feeling cheated from TONO-money

Recommendation:
Give time to watch Lawrence Lessig on IP (intellectual property) in the Digital Economy 

Jan 18, 2012

Internet goes dark

The day of January 18th 2012, thousands websites went black, this one included,  against censorship.

Learn about the largest online protest in history to protest SOPA/PIPA and Internet Censorship for the sole benefit of an obsolete monopolized copyright industry.Learn More Here about the strike»
And more about the background of the protests 

Jan 13, 2012

Når individets private sfære trues av statlig voyeurisme

Det er et paradoks at en må kjempe for å forsvare retten til å ha en privat sfære i et demokrati.
Og et enda større paradoks at det er Staten som konstant forsøker å ta denne retten fra oss, kamuflert innpakket i påstander om at det tjener fellesskapet at staten får stadig større innpass i individets private sfære.

Mange har kjempet for det vi kjenner som menneskerettighetene (EMD), og vi må kjempe videre for å beholde disse rettighetene.

I mars 2010 skrev jeg "Personvernet må inn i Grunnloven", noe jeg mener er viktig for å beskytte individets private sfære mot de overgrep som statlig voyeurisme medfører.
Det var derfor svært gledelig å lese at menneskerettigheter kan få en plass i Grunnloven (KK 27.des.2011).

Dog, noen mennesker er prinsippfaste og har integritet til å beskytte sine kunders private data mot utidig overgrep.
Denne videoen er verdt å se (jeg vil nesten si "må" en se) - samt reflektere over hva en lærer fra denne personen, og ikke minst hvilke samfunn en ønsker å ha:
The importance of resisting Excessive Government SurveillanceJeg er av den formening at det er viktigere enn noensinne å få menneskerettighetene inn i Grunnloven. Både for å sikre individets integritet, men også for å bevare rettstatens verdighet.


Jeg oppfordrer enhver til delta ved å donere for å få DLD prøvd for domstolen (link her).Links:
ISP Owner Finally Able To Admit That He Stood Up To The FBI Over Questionable Data Request

Jan 1, 2012

Tidenes største bedrag - Arbeiderparti Regjeringen

2005 - Soria Moria

Regjeringen vil:
styrke tilsyn med konkurranse, sikkerhet og personvern innenfor telefoni og elektronisk
kommunikasjon.

Åpenhet, offentlighet, ytringsfrihet og personvern:
Det må settes klare grenser for hvor langt offentlige myndigheter og andre kan gå i retning av innsyn i, eller kontroll med den enkeltes gjøremål. Retten til likeverdig behandling i rettsapparatet og forvaltningen, og enkeltmenneskets rett til vern om eget privatliv er grunnleggende prinsipper i en rettsstat.


2008 Lisens til å lyve

Justisminister Knut Storberget vil gjøre løgnaktige valgløfter lovlige. Nå blir det fullt lov å lyve for å bli valgt. Valgflesk kan være løgnaktig uten at politikerne kan få straff.

Såvidt jeg vet, har dette vært en sovende paragraf, sier leder i justiskomiteen Anne Marit Bjørnflaten fra Arbeiderpartiet til NRK.

Nå skal paragrafen bort, hvis justisminister Knut Storberget får med seg Odelstinget. Justisdepartementet vil ha bort hele forbudet mot valgflesk.


2009 Regjeringen vil:

Den digitale allemannsretten:
* Arbeiderpartiet vil implementere datalagringsdirektivet forutsatt at det i utredningen ikke framkommer klare negative konsekvenser for personvernet.
Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet vil av personvernmessige hensyn gå mot implementering av EUs datalagringsdirektiv i norsk rett. SVs og SPs statsråder og stortingsrepresentanter stilles fritt i denne saken.
[Jeg er neppe den eneste som ser det retoriske paradokset ovenfor]

Åpenhet, offentlighet, ytringsfrihet og personvern:
En fri samfunnsdebatt er demokratiets livsnerve. Regjeringen vil derfor forsvare ytringsfriheten. Retten til å være informert er avgjørende for muligheten folk har til å delta i samfunnsdebatten.
Ytringsfriheten skal være reell, både i arbeidsliv og i privatliv.
Personvernet kan komme i konflikt med andre formål.
Regjeringen vil ha fokus på at personvernet ikke svekkes. Det må etableres ordninger som både tar hensyn til samfunnets behov for innsyn og kontroll og enkeltmenneskets rett til personvern. Regjeringen vil på grunnlag av høringen ta stilling til Personvernkommisjonens rapport.
Regjeringen vil:
  • verne om enkeltmenneskets rett til privatliv og til politisk organisering uten innsyn fra myndighetene   
  • beskytte ansattes og tillitsvalgtes rett til å uttale seg til offentligheten
  • sikre personvernet gjennom å fortsatt styrke Datatilsynets arbeid


Gode helsetilbud til alle:
Regjeringen vil arbeide for at EU ikke innfører et helsedirektiv som innebærer et svekket offentlig og desentralisert helsetilbud.
[Og deretter startet regjeringen et gigantisk sentraliseringsprosjekt...]

etablere sterkere nasjonal koordinering på e- helse området, tidsfrister for utviklingsmål og etablere en nasjonal kjernejournal for alle innbyggere. Informasjonssikkerhet skal prioriteres høyt slik at personvernet ikke utfordres.
[Personvern er noe helt annet enn Informasjonssikkerhet]

sikre god organisering og tilgang på data fra nasjonale helse- og kvalitetsregistre, biobanker og de store befolkningsundersøkelsene for å styrke forskning og kunnskapsutvikling i helsetjenesten samtidig som personvernhensyn ivaretas


Kommentarer er overflødige.

En kan få kvelningsfornemmelser når en hører rikspolitikere og/eller regjeringspolitikeres uttalelser om at staten er fellesskapet (eller omvendt), at personvern dreier seg om samfunnsvern, at individets rettigheter må ofres for fellesskapet, at personlig data fra ens private sfære er et statlig verktøy, osv.
Det frie rommet er blitt svært trangt da den esende staten trenger seg inn i den private sfære med all sin kraft, i higen etter mere makt. Som en brøddeig som har fått en stor overdose gjær, eser den ukontrollert mens den bretter seg over og rundt hva som er innenfor dens rekkevidde.

Det kommer snart mye mere...

Imellomtiden:
Enhver pasient bør holde stramt på sine helserelaterte data.
Si Nei til slike overgrep! Dette er ikke statens eie.


Respekt og tillit tar lang tid å opparbeide. Mange, mange år og lange tradisjoner.
Men det kan rase som et korthus i løpet av uker.
Og det har rast svært meget i løpet av 2011.
En kan ikke beordre tillit...


Et Nytt År

Dette er ikke året for å sove i timen.
Gjør din plikt: Vern om rettstaten og implisitt også personvernet.
Krev din rett: Krev at staten holder seg på den riktige siden av den private sfære - og at den forblir der.

Husk:
Enkeltmenneskets rett til vern om eget privatliv er grunnleggende prinsipper i en rettsstat.