Jan 13, 2012

Når individets private sfære trues av statlig voyeurisme

Det er et paradoks at en må kjempe for å forsvare retten til å ha en privat sfære i et demokrati.
Og et enda større paradoks at det er Staten som konstant forsøker å ta denne retten fra oss, kamuflert innpakket i påstander om at det tjener fellesskapet at staten får stadig større innpass i individets private sfære.

Mange har kjempet for det vi kjenner som menneskerettighetene (EMD), og vi må kjempe videre for å beholde disse rettighetene.

I mars 2010 skrev jeg "Personvernet må inn i Grunnloven", noe jeg mener er viktig for å beskytte individets private sfære mot de overgrep som statlig voyeurisme medfører.
Det var derfor svært gledelig å lese at menneskerettigheter kan få en plass i Grunnloven (KK 27.des.2011).

Dog, noen mennesker er prinsippfaste og har integritet til å beskytte sine kunders private data mot utidig overgrep.
Denne videoen er verdt å se (jeg vil nesten si "må" en se) - samt reflektere over hva en lærer fra denne personen, og ikke minst hvilke samfunn en ønsker å ha:
The importance of resisting Excessive Government SurveillanceJeg er av den formening at det er viktigere enn noensinne å få menneskerettighetene inn i Grunnloven. Både for å sikre individets integritet, men også for å bevare rettstatens verdighet.


Jeg oppfordrer enhver til delta ved å donere for å få DLD prøvd for domstolen (link her).Links:
ISP Owner Finally Able To Admit That He Stood Up To The FBI Over Questionable Data Request

No comments:

Post a Comment