Feb 29, 2012

Regjeringer ... og ikke de kriminelle ... er nettet største trussel

Engelske The Register har en artikkel i dag (Government, business, military are internet security threats) hvor de siterer Bruce Schneier angående hva hightech. industrien har advart på det sterkeste mot, over flere år.


Risikoen for nettets frihet, åpenhet og innovasjon kommer ikke fra "the bad guys", men er politisk med medfølgende tekniske problemer.

Forsøkene på dårlig gjennomtenkt lovgivning er et stort problem. Utenforstående forsøk på å regulere noe de ikke har forståelse av eller kunnskap om ... har ledet til svært trøblete situasjoner relatert internets sikkerhet.

Schneider antar vi snart kan komme til å se toppmilitært involvering i nasjonale strømforsyninger (smartgrids) og internets infrastruktur.

Politiet legger stadig sterkere press på å få innført nye lovreguleringer som skal sikre dem aksess for monitorering ved at leverandører må utvikle systemer som passer politiet (og ikke brukerne), osv.

Å legge slike begrensninger på innovasjon er alt annet enn demokratisk... og struper et åpent nett og innovasjon - for ikke å si lysten til å utvikle innovative løsninger for fremtiden.

Og som Bruce Schneier sier: 
"The security industry [den sivile] doesn't have a lobby, common sense doesn't have a lobby, technical excellence doesn't have a lobby," 
"We need to get involved in layers eight and nine – the economic and political spheres."
"In the coming decade the future of the internet will be decided not by IETF but by people outside it, and that worries me. I'm not sure they'll do a great job." 

Ikke minst er dette siste bekymringsfullt. Det er et svært stort gap både i kunnskap og mindset mellom "the internet way" og gammeldags telco-styring fra/via regjeringenes ITU.

Advarslene har vært mange, og fra alt som er av øverste topptunge ekspertise på tvers av high.tech.industrien og relaterte organisasjoner.Hentet fra min egen bloggpost 24.11.2010 Potential Future of The Internet:
Internet Society hadde nylig en forespørsel ang. forutsetningene for internet’s videre utvikling og innovasjon, og potensielle hinder (sen implementasjon av IPv6, sikkerhet, snoking i den private sfære, osv. ble nevnt): Den aller største faren anses å være regjeringenes forsøk på styring og overstyrende reguleringer av teknologien. Illustrert med følgende, korte videoklipp:

No comments:

Post a Comment