Feb 18, 2012

Vil ha ACTA for ©Troll - mens overgrep mot barn ignoreres

Regjeringen ved Arbeiderpartiet skriver (her, AP's Facebook):
Vi har på høring et forslag til endringer i åndsverkloven som er vesentlig mindre inngripende enn ACTA. Du kan lese utkastet som er på høring her
Jeg har tidligere skrevet om Regjeringens forslag til ny åndsverklov for Internet  (se ©Åndsverkslovens tilpassningsvansker til CyberAge). I avsnittet "Slikt kan ikke skje i Norge?" er også dokumenert paralleller til den snuskete bakromspolitikken vi har sett i EU angående (bl.a.) ACTA.
I 2010 ble det avslørte at hemmelig notat til (det norske) Kulturdepartementet ikke var journalført i offentlig elektronisk postjournal.


Videre skriver Arbeiderpartiet
Vi minner om at dette bare er et høringsnotat og at ingen endelige konklusjoner er tatt.

Når det gjelder DNS-blokkering har dette blitt praktisert av Norge siden 2004, i form av Kripos barnepornofilter, og er således ikke noe nytt når det kommer til å hindre alvorlig kriminalitet på nett.

At dette skal ha noe med overvåkning å gjøre er direkte feil.

Mens dette "bare" er et høringsnotat, så bør velgerne fort kontakte sine valgte representanter og sørge for at dette forblir kun et høringsnotat...


Hva Arbeiderpartiet skriver om "barnepornofilteret" er en sannhet med særdeles mange korreksjoner.
Jeg oppfordrer de som skriver slikt, og/eller som tror dette, at de åpner gluggene sine.
For å bidra med informasjon om dette, har jeg skrevet 3 innlegg som jeg oppfordrer de villfarende å lese:

Om sensur og filtrering av Internet - Internet blokking - Del I
Historikken bak blokking dreier seg om moraliserende sensur av hva en ikke liker, og ikke om å forebygge overgrep mot barn.
Hva dette betyr for nettet - Internet blokking - Del II
Dette er skadelig inngripende for internets infrastruktur, og har alvorlige sideeffekter da dette også blokkerer for fullt lovlig innhold og for legitime brukere og/eller bedrifter. Samt at det bryter sikkerhetsmekanismer i nettet.
Hva dette betyr for barn - Internet blokking - Del III
Metoden skjuler manglende politisk handlinger mot at barn utsettes for alvorlige seksuelle overgrep. Disse barna ikke får den hjelp de er berettiget (og ellers kunne ha fått), de kriminelle straffefølges ikke, mens "folk flest" blir hindret i innsyn i politikkens galskap.
Derimot, om det dreier seg om CopyRight-materiale....

Er en potensiell stjålen musikklåt mere verdt enn et barns vern mot overgrep?

No comments:

Post a Comment