Mar 14, 2012

TweetChat?

Hva kan en gjøre når mange personer ønsker å kommunisere om samme tema på Twitter?

Med 140 karakterer til disposisjon er det vanskelig nok å formulere sine meldinger om en ikke i tillegg skal adressere meldingen til mange personer, hvor hver adresse (@noen @noenandre @3je @nummer4) spiser fra de 140 karakterene en har til disposijon.

En kan benytte TweetChat: [http://tweetchat.com]
En logger inn med sin twitterkonto, og oppgir den "#-tagen" en diskuterer.
(eksempelvis #torturN)
Deretter får en opp et vindu - som i sanntid vil vise alle som skriver om temaet. Selve #-tagen (i dette tilfellet "#torturN") vil automatisk bli lagt til ens kommentarer.

Samtidig kan selvsagt enhver annet Twitterbruker lese dette, om de følger personer som skriver her. Eventuelt følger #-tagen.
Tweetchat er ikke et "hemmelig rom", men et verktøy for å kunne avgrense et tema innenfor en gruppe som kommuniserer åpent sammen om et gitt tema.
Fordelen for gruppen som kommuniserer er å kunne benytte til fulle de 140 tegn som Twitter begrenses til.

Når en kommer i en situasjon hvor mange Twitterbrukere er interessert i samme tema: Foreslå TweetChat + #-tag.

No comments:

Post a Comment