Nov 21, 2012

Digitalt innhold presentert som papirløsning.... med innebygget tracking?


Eksempelet jeg bruker her er fra Twitter 20.november:Denne "tweet'en" er generert via den integrerte grafikken som en nettavis nytter for å dele/publisere linker til innhold via sosiale media.


Vi ser at denne nettavisen (og ikke Twitter) legger til en kode etter linken:
http://www.aftenposten.no/kultur/Rune-Slagstad-sier-opp-i-protest-7049868.html#.UKy2Tj8DKp4.twitter


Twitter

Twitter koder alle linker.
I dette tilfellet er linken ovenfor representert ved http://t.co/KHtuDAEp. Dette betyr at den som klikker på lenken i tweet'en vil bli sent til domenet t.co som eies av Twitter.
Der vil lenken bli de-kodet ("pakket ut") og videresendt til den linken vi ser når vi leser tweeten.
(i dette tilfellet http://www.aftenposten.no/kultur/.....).
På denne måten kan Twitter akkumulere informasjon om hvem som leser hva...

For teknisk interesserte: Dette kan en verifisere ved å lese koden fra tweet'en ovenfor:
<a href="http://t.co/KHtuDAEp" class="twitter-timeline-link" target="_blank" data-expanded-url="http://www.aftenposten.no/kultur/Rune-Slagstad-sier-opp-i-protest-7049868.html#.UKun2WItVYM.twitter" title="http://www.aftenposten.no/kultur/Rune-Slagstad-sier-opp-i-protest-7049868.html#.UKun2WItVYM.twitter" dir="ltr"><span class="invisible">http://www.</span><span class="js-display-url">aftenposten.no/kultur/Rune-Sl</span><span class="invisible">agstad-sier-opp-i-protest-7049868.html#.UKun2WItVYM.twitter</span><span class="tco-ellipsis"><span class="invisible">&nbsp;</span>…</span></a>Hva skjer med den "kodede" linken

Twitter sender deretter bruker til nettavisen (altså fra t.co/... til http://www.aftenposten.no/kultur/Rune-Slagstad-sier-opp-i-protest-7049868.html#.UKy2Tj8DKp4.twitter)
Her blir (bl.a.) linken "behandlet", og brukeren vil se dette:


Denne linken er ikke reell, og om en forsøker å "reloade" siden vil en få feilmelding.
Tilsvarende om en "bookmark'er" nettsiden for senere bruk:

En kan altså ikke bookmark'e (for senere gjenbruk) en slik link...


Tilsiktet?

Uvisst om dette er en liten "bug" (programmeringsfeil) eller om en virkelig forsøker å gjenskape papirlignende løsninger pre '90-tallet.
Selger Papir-på-nett?  Proprietært, lukket nett, hyperlinker som ikke fungerer?

Imidlertid, en får logget hvem leserne er og hva de leser når og hvordan - på tvers av forskjellige media ...


Tracking av lesere

Media (samtlige nettaviser) akkumulerer data om brukerne. Det er kun tilgjengelighet som  begrenser...
Men en kan gjøre litt for å beskytte seg mot noe av dette - uten at det trengs spesiell teknisk kunnskap. En rekke tools (programvare) er tilgjengelig for å blokkere uønsket tracking.

Eksempler som blokkerer tracking: (Klikk på bildet for større utgave)
Begge eksemplene er for den aktuelle linken som er brukt i dette eksempelet.
(Det er ikke rent lite hva en enkelt nettside har utrustet seg med for å akkumulere data om leseren...)

 

Do Not Track Plus kan en lese om her , og Ghostery er her.
Begge disse er nyttige for å hindre at for eksempel Facebook følger med i alt en leser (også om en ikke har Facebook-konto eller er pålogget. Eller at Google... osv.

En annen, svært nyttig tool, er Adblock Plus. Denne er tilgjengelig for de fleste nettlesere og anbefales på det sterkeste.


Mere om tracking av brukere og medias bruk av BigData følger senere...

No comments:

Post a Comment