Feb 9, 2015

Posten og statistikkNår jeg sender pakker fra Frankrike kan jeg sjekke sporingsdata innen landet jeg sender fra, og sammenligne med mottakerlandets sporingsdata.
Jeg mottar og sender pakker til flere land, både innenfor og utenfor Europa (Spania, Finland, USA, UK, Tyskland, Sveits m.fl.) og har et bredt erfaringsgrunnlag over flere år.

Det er kun pakker til Norge jeg har hatt - og ofte har - problemer med.
(Pakker fra Norge har ikke samme problemet.)

Når pakken er klar for å sendes fra Frankrike, sendes data elektronisk til Norge.
Dette registreres hos posten i Frankrike som oppdaterer status med at pakken er i ferd med å bli sent. På dette tidspunktet vil sporingsdata kunne følges fra Posten Norge, som oppgir status "er sendt fra avsenderlandet".
Når pakken så fysisk sendes fra Frankrike, oppdaterer posten Frankrike status med "pakken har forlatt fransk territorium", mens Posten Norge registrerer en ny statusmelding med "er sendt fra avsenderlandet".

Da denne posten sendes med fly, kan postgangen umulig ta flere døgn frem til mottagerlandet.
På eksempelet under går det 3 døgn fra posten har forlatt Frankrike til den blir registrert som "ankommet mottakerlandet" i Norge.
I neste øyeblikk registreres pakken som "under importbehandling".

Det er ingen stor sak at det går 3 døgn innen pakken tas inn for importbehandling, men sporingsdata burde inneholde riktig tidspunkt for når pakken faktisk ankommer Norge.
Det sier seg selv at pakken ikke ankommer et minutt innen den tas til tollbehandling.

På det mest ekstreme har det gått over 2 måneder fra pakke har forlatt Frankrike, til den registreres hos Posten Norge som "ankommet mottakerlandet".  Etter mange telefoner over flere dager og god hjelp fra den franske posten fikk vite nøyaktig når pakken forlot landet, og at den lå på pakkelager i Norge. Der pakker ligger innen de innhentes for tollbehandling.

Når Posten lager statistikk over leveringstider, bruker de differansen mellom "ankommet mottakerlandet" og levert mottakers posthus/-butikk, som datagrunnlag. På denne måten kan de vise til at "all" post leveres innen 5 virkedager.
Også pakken, som lå over 2 måneder på pakkelager i Norge, ble registrert i Posten Norges statistikk over "levert innen 5 dager".

Slik jukser en seg til gode leveringstider på statistikken.
Jeg har også erfaring med "budlevering garantert innen 48 timer" - det tok 2 uker etter ankomst til Norge - og var en svært kostbar erfaring.


Det blir litt ironisk at en er engstelig for Postdirektivet!