Apr 27, 2015

Ytringsfriheten og meningsbrytning


Når en publiserer sine ytringer offentlig er det implisitt at en også vil møte motytringer. 
Det er heller ingen begrensninger hvor motytringer kan komme fra. Det en skriver i sosiale media, på en blogg, i et kommentarfelt eller i en publisert artikkel, er også åpent for offentlig debatt, og fra hvem som helst som plukker opp tråden, og i et hvilket som helst annet media. 
Dette er ytringsfriheten. 

Og det er også pressens ytringsfrihet, pressefriheten - som når VG lager TVintervju med personer fra kommentarfeltet - sitt eget kommentarfelt som VG også er redaksjonelt ansvarlig for.
Det er et redaksjonelt ansvar å sette spillereglene innen sine respektive kommentarfelt, og å påse at de følges.
Den eneste kritikk jeg ville gitt mot "stuntet"  er at personene de intervjuer er tilregnelige og er over en viss alder (altså ikke mindre barn) - noe jeg forøvrig antar VG har sjekket.

Så langt hva jeg tenker om "intervju med personer fra kommentarfeltet".


Jeg fant Kjersti Løken Stavrums kommentarer (mot slutten av sendingen) tankevekkende. Kanskje fordi hun berørte et område jeg selv har en del meninger om - og/eller kanskje fordi hun er en god lytter som fikk med seg dette. Løken Stavrum nevnte den intervjuende damen som sier hun har justert (noe av) sine meninger med ny informasjon fra media - og at (noen av) disse menneskene faktisk mener hva de sier. 
(Intervjuet er her http://www.vgtv.no/#!/video/111331/mads-4 og @LokenStavrum kommer etter 23:09 minutter)
Over lang tid har det vært lite fokus i media på EUs skamfulle håndtering av flyktninger over Middelhavet - og langt mindre (om overhode) omtales "Fortress Europe", med sin militære ideologi for å bekjempe potensielle opprør (og meningsmotstandere) fra EUs egen sivilbefolkning - og - for å bekjempe potensielle klimaflyktninger som i fremtiden kan bevege seg mot Europa.

Riktignok finner jeg bare-la-de-drukne-kommentarer uspiselige, men er langt mere bekymret over de samme holdningene hos nasjonale og/eller globale ledere. Hovedforskjellen på sistnevnte gruppe og omtalte kommentarer, er evnen og muligheten til å pakke inhuman politikk i glanset papir, eller til å gjennomføre disse via "policy laundring".(Vidokuttet med Hans Rosling er severdig)Ansvarliggjøring eller sosial kontroll?
Når en snakker om "å konfrontere meningsytrere" og "å ansvarliggjøre meningsytrere" - så er dette, for meg, to forskjellige ting, om enn nært beslektet.
"Å konfrontere" = meningsbrytning; meninger møter motargumenter, blir tilført ny informasjon og nye vinklinger.
Når en deltar i offentlig debatt har en ansvar, implisitt juridisk ansvar, for de ytringer en publiserer, skriver eller sier - dette er (og burde være) en selvfølgelighet.

"Å ansvarliggjøre" har en litt annen betydning (for meg). Oftest vil begrepets betydning være gitt av konteksten, og ofte brukt tilnærmet lik å bli konfrontert med sine ytringer (rettslig inkludert).

Men like ofte nyttes begrepet for å utdele skyld eller skyldfordeling.
Som når en programleder foreslås "ansvarliggjort" for en satire med påståtte krenkelser av en hel befolknings hunkjønn, dvs. ansvarliggjort for påførte krenkelser og annen styggedom mot kvinner.

Sosial kontroll, trangen til å styre folks meninger mot konsensus, nytter også skyldfølelse som metode. Politikernes yndling, "Value-Belief-norm" teorien om altruistisk handlingsmønster, nyttes for å forsvare politiske (ofte kontroversielle) handlinger, men også som metode for å oppnå politisk ønsket lydighet.


Som skrevet ovenfor så er kommentarfeltene redaktørenes ansvarsområde.
Men er det deres oppgave å "oppdra" folk til å ha politisk korrekte meninger (utover å gi faktisk informasjonen som er med for å danne slike meninger)?


Jeg har ofte reflektert over hvorfor Norge har "verdens mest konforme folkeferd" og at norsk "konformitet er alvorlig". Sosial kontroll er en vesentlig del av dette.


Disclaimer:
Om du som leser skulle tro at jeg mener det er galt (av VG eller andre) å konfrontere folk fra kommentarfelt, så nei, dette mener jeg ikke.
Jeg mener heller ikke at det er "greit" å mene at flyktninger skal drukne i Middelhavet.

No comments:

Post a Comment