Aug 20, 2017

VALGets kvaler 2017


Enda en aksjon i en Europeisk by.
Da er debatten oppe igjen, hva kan gjøres for å forhindre slikt?

Filosofen Einar Øverenget sa det opplagte;
Hvem som blir direkte angrepet, skadet eller drept er i prinsippet uinteressant for terroristene da deres mål er å angripe samfunnet; la demokratiet ødelegge seg selv innenfra og ut.

Og dette er effektivt:
Den ene justisministeren etter den andre fremmer nye forslag om overvåking,
og gamle forslag som har blitt nedstemt blåses støv av og ikles ny drakt.

Det kommer viktige kamper for personvernet i kommende periode. Blandt annet forslag om:
"Digital grenseforsvar" av kommunikasjon
(Internet kjenner ingen grenser, og borgernes kommunikasjon overvåkes kontinuerlig - da så og si all aktivitet over internet krysser landegrensen.)
Lagring av IP-adresser,
som ved trådløs kommunikasjon betyr at også historikk for nettstedene en leser eller tjenester en bruker, må lagres (da flere brukere har samme IP-adresse, simultant) - et konsept som er hakket verre enn det tynnslitte Datalagringsdirektivet.
Osv.

Justisministeren hadde nylig et avslørende utsagn om at når politiet hevdet de trengte noe så kunne ikke han si nei...
Men å la politimyndigheter avgjøre hvor rettstatens grenser skal være, er ikke i tråd med et velfungerende demokrati.

Venstre har over flere år vist seg som det mest stødige personvernpartiet, og det eneste på borgelig side.
Den prinsipielle debatten - om der er en grense vi ikke vil krysse selv om det kan tenkes å øke sikkerheten i samfunnet - det er denne debatten vi må ha.

Vi trenger politikere som kan ta slike debatter, på prinsipielt grunnlag. Sveinung Rotevatn er en tydelig talsperson for dette.

... min stemme til Venstre er en stemme til Rotevatn.
Her gikk grensen pr. 2.mar 2011, fra Arbeiderpartiets prinsipielle debatt: