Jul 30, 2010

PNR Passenger Number - reisehistorikk

Et par år tilbake leste jeg at Norge ville overlevere USAs etterretning norske borgeres reisehistorikk, epostadresser, mobilnumre, kredittkorttransaksjoner og internettvaner. Dette hadde det norske UD sørget for (greit å vite hvor en har Støre, tenkte jeg …).

Jeg syntes jo det var noe merkelig at UD hadde autoritet til å innhente borgernes internettvaner - selv med DLD så skal ikke dette lagres… Men, vel, lagringen er forlengst ute av kontroll og utenfor edruelige perspektiver uansett - og de som står bak elendigheta er temmelig kunnskapsløse om hva de har begitt seg ut på. (Mener jeg, om jeg skal være helt oppriktig.)

Jul 29, 2010

SWIFT - pengene overvåkes (Danmark)

USA har maset og presset på for å få innsyn i Europeernes pengetransaksjoner (SWIFT)- slik at de kan sjekke hva folk bruker pengene sine til (slik at en vet hvor en kan hente inn de globale underskuddene fra?) …..

Denne historien fra Danmark er et skoleeksempel på politisk dumskap, hvor et kjolekjøp ender opp på terrorlista og pengene blir frastjålet (eller “frosset” - USA er visstnok fattig, men dog….):

Kanskje en får ta en ekstra stor dose humorpiller….


Link:


Jul 23, 2010

EU’s Datatilsyn finner DLD implementeringen direkte ulovlig

Pressemelding 14.jul 2010

Stikkord: EU’s Datatilsyn finner ullovlige implementeringer av DLD, lagring opp til 10 år, lagring av mere data enn fastsatt, overlevering av data som ikke inngår i DLD (altså mere data lagret), osv.

Innholdsdata lagres (som URL’er, eksempel på URL er “http://liberal.no/osv” og “http://www.vg.no/artikel1345″, slik at det i praksis lagres hva du leser via internettet.)

Snooping i mail: Mail-headere hentes ut fra mailserveren der mail’en din lagres, om du benytter en telecom-tjeneste - både på senders og mottakers side.

I tillegg til trafikkdata ved telefon-opprop, lagres ikke bare hvor personen befinner seg, men permanent monitorering av mobil-eierens bevegelser.

The retention of data relating to the content of communication is explicitly prohibited.
However, it appears from the inquiry that some of these data are nevertheless retained.
As to the internet traffic data several service providers were found to retain URL’s of
websites, headers of e-mail messages as well as recipients of e-mail messages in “CC”-
mode at the destination mail server. Regarding phone traffic data it was established that
not only the location of the caller is retained at the start of the call, but that his location
is being monitored continuously.

Data utleveres uten videre klare rutiner.

Misbruk og manglende sikkerhet - og det bes om en klar og entydig definisjon av “alvorlig kriminalitet” m.m.

Hadde noen trodd noe annet, mon tro…..

Jul 8, 2010

DLD - nå med “profiling” av befolkningen ?

Mens Governments funderer over hvordan de skal implementere EU’s alternativ til “The Great Firewall of China”, og hvordan de alternativt kan lagre og overvåke all din søke-historikk fra Google, MSN, Yahoo, Bing, m.f. ... ... så arbeides det i Europa med retningslinjer for “profiling” av individer.

Når alle dine bevegelser allerede er registrert via DLD, så kan de bli fristende å benytte dataene... til noe...

Ja, alt er jo allerede registrert (ved DLD 1.0). “Trygt” forvart for senere bruk... Men når DLD-data allerede er lagret, så tenker en et stepp videre, et steg ad gangen.
Som når Justisministeren "plutselig" vurderer å droppe kravet om skjellig grunn til mistanke for å ta ut DLD-data. Med andre ord så krever politiet å kunne gjøre data-mining i borgernes personlig kommunikasjons data - til og med om de overhode ikke er mistenkt for noe.


Det er utarbeidet (forslag til) retningslinjer for “profilering” av individer.

Når alle dine digitale bevegelser, meninger og gjøremål er elektronisk lagret på en slik måte at en enkelt prosess (person/myndighet) kan aksessere den akkumulerte databasen(e) og gjøre data-miningen av dette, så kan en kartlegge livet ditt (privat, sosialt, profesjonelt) og sette opp en “profil” som det kalles.

Neste stepp for DLD snakkes det ikke så høyt om.

(se også euobserver)