Jul 8, 2010

DLD - nå med “profiling” av befolkningen ?

Mens Governments funderer over hvordan de skal implementere EU’s alternativ til “The Great Firewall of China”, og hvordan de alternativt kan lagre og overvåke all din søke-historikk fra Google, MSN, Yahoo, Bing, m.f. ... ... så arbeides det i Europa med retningslinjer for “profiling” av individer.

Når alle dine bevegelser allerede er registrert via DLD, så kan de bli fristende å benytte dataene... til noe...

Ja, alt er jo allerede registrert (ved DLD 1.0). “Trygt” forvart for senere bruk... Men når DLD-data allerede er lagret, så tenker en et stepp videre, et steg ad gangen.
Som når Justisministeren "plutselig" vurderer å droppe kravet om skjellig grunn til mistanke for å ta ut DLD-data. Med andre ord så krever politiet å kunne gjøre data-mining i borgernes personlig kommunikasjons data - til og med om de overhode ikke er mistenkt for noe.


Det er utarbeidet (forslag til) retningslinjer for “profilering” av individer.

Når alle dine digitale bevegelser, meninger og gjøremål er elektronisk lagret på en slik måte at en enkelt prosess (person/myndighet) kan aksessere den akkumulerte databasen(e) og gjøre data-miningen av dette, så kan en kartlegge livet ditt (privat, sosialt, profesjonelt) og sette opp en “profil” som det kalles.

Neste stepp for DLD snakkes det ikke så høyt om.

(se også euobserver)

No comments:

Post a Comment