Jul 29, 2010

SWIFT - pengene overvåkes (Danmark)

USA har maset og presset på for å få innsyn i Europeernes pengetransaksjoner (SWIFT)- slik at de kan sjekke hva folk bruker pengene sine til (slik at en vet hvor en kan hente inn de globale underskuddene fra?) …..

Denne historien fra Danmark er et skoleeksempel på politisk dumskap, hvor et kjolekjøp ender opp på terrorlista og pengene blir frastjålet (eller “frosset” - USA er visstnok fattig, men dog….):

Kanskje en får ta en ekstra stor dose humorpiller….


Link:


No comments:

Post a Comment