Mar 25, 2011

Svar til Bent Høie ang. "Hvor går grensen (DLD) "


Jeg kommenterte Bent Høie's innlegg, og status er fortsatt "comment is awaiting moderation" - siden 20.mars. (Innlegget hans er her)
Noe ugreit med denne type debatt som kun er enveis.
Da er det bedre å stenge innlegget for kommentarer når en finner at antall kommentarer er flere enn en rekker å moderere.

[OPPDATERING:
I ettertid ble min kommentar akseptert. Da hadde jeg sent mange påminnelse over flere uker...]

Imidlertid, her er min kommentar :

Det er en vesentlig stor forskjell på om mine personlige kommunikasjonsdata lagres ved mitt samtykke for drifts- og faktureringshensyn – enn om mine data lagres fordi staten, mot min vilje, krever at en enda større mengde data relatert mine bevegelser og min personlige kommunikasjon, skal lagres fordi staten ønsker å ha tilgang til dette på et senere tidspunkt.
Personlig kommunikasjon og bevegelse er ikke et statsanliggende – her flytter en [Høyre] makt fra individ mot stat.

I innlegget ditt [Bent Høie] bruker du Datatilsynet og andre partier til inntekt for ditt syn om kommunikasjons og bevegelses-lagring når du skriver at disse “erkjenner behovet for forhåndslagring av IP adresser og abonnentdata.”.
Dette er ikke riktig. For det første kan en ikke forhåndslagre IPadresser, og for det andre så er en IPadresse noe annet enn kommunikasjonsdata. I denne konteksten kan du sammenligne IPadresse med et hemmelig telefonnummer. Dvs. at dersom dette nummer dukker opp i en kriminell handling så er det mulig å finne ut hvem som er abonnenten for dette nummeret.
Det er noen lysår fra dette og til å foreslå elektronisk overvåking av samtlige borgeres private elektroniske kommunikasjon.

Du skriver at “det er et viktig prinsipp at lovendringen innebærer at informasjonen lagres, ikke at folk overvåkes.” Dette er noe jeg ser at personer i favør av DLD forsøker å fremme, men det er ikke riktig. Dette har jeg forklart og jeg foreslår at du leser dette, da DLD er elektronisk overvåking av borgernes elektroniske kommunikasjon:
http://www.nyemeninger.no/alle...

Grunnen til at dette [DLD] er et økonomisk løft for teletilbyderne, er de investeringer som skal til for å implementerer et overvåkings-konsept (som må på plass, innen lagring kan starte) som DLD representerer.

Personvern i kontekst av databehandling, kommer fra det engelske ordet “Privacy”, og representerer på ingen måte et janus-ansikt. Det betyr kun vern av individets personlige data og beskyttelse mot identifisering av person under behandling av data. Det betyr altså ikke samfunnsvern mot kriminalitet.
Høyres forslag om kryptering av lagrede data bedrer datasikkerhet [generelt] og ikke personvernet [datasikkerhet er et subset av personvern], men er et dypt ingripende i den personlige sfære og forskyver makt fra individ til stat.

Jeg vil oppfordre Høyre på det sterkeste å samarbeide med de liberale kreftene på Stortinget.

No comments:

Post a Comment