Nov 25, 2011

Kan mere overvåking trygge oss mot alt?

I Aftenposten 24.november kan en lese at en av bistandsadvokatene, Carl Bore, mener at mere overvåking er "En rimelig pris å betale".

Dette er min kommentar til hans innlegg:

Carl Bore henvisning til at "Wessel-Aas tar til orde for å ikke å øke terrorbeskyttelsen"..., noe som viser en noe tendensiøs gjengivelse av hva Wessel-Aas faktisk har skrevet.

Bore overser også henvisningen til hva analysesjefen i PST har sagt om at det faktisk ikke er alt vi kan beskytte oss mot i et åpent samfunn, og at det ville være uheldig om samfunnet hadde forventninger om at PST kan beskytte oss mot alt.

Fra Bore kan en få inntrykk av at grunnet til at PST ikke avslørte Breivik er relatert at PST har begrensede fullmakter.

Inntrykket forsterkes ytterligere når jeg kommenterer (via twitter) "at en advokat fremmer overvåking av borgeres lovlydige aktiviteter er bemerkelsesverdig" - og Bore svarer meg med "Du vil heller vente på neste terrorangrep!?".

Disse usaklige stråmannsargumentene finner jeg usmakelig, og dette minner litt om WoT-slogan [WoT: War on Terror];
enten er du med oss eller så er du mot oss, eller, enten er du i favør av statsmaktens overvåking av lovlydige borgere eller så er du mot terrorbeskyttelse.

Jeg er først og fremst i favør av en frisk, oppegående rettstat, hvor alle borgere har beskyttelse for overgrep. Dette innebærer rimeligvis at lovlydige borgere som utøver lovlydige aktiviteter ikke skal overvåkes av statsmakt.

I kjølevannet av alle terrorlovgivningene siste 10 årene så ha borgerne fått svekket rettsvern, omvendt proporsjonalt med utvidede mandater til en stadig voksende terrorindustri.

Bore skriver at å overvåke lovlydige borgeres gjøremål "er en rimelig pris å betale" (for å hindre solo'ister a-la Breivik).

Jeg lurer på hva Bore (eller andre) tror kunne vært plukket opp på forhånd, via overvåking av befolkningen - dvs. innen denne mannen parkerte foran regjeringsbygget 22./7.

"Overvåkning av hatefulle politiske og religiøse ytringer på nettet"?

Jeg har lest Breiviks "manifest" og hans "profil" vil ikke passe de populistiske mytene om politisk og religiøst ståsted.
Det kan ikke være forbud mot, eller overvåkingsgrunn, at folk misliker feminister i særdeleshet, kvinner generelt, islamister, katolikker, Arbeiderpartiets kontrollerende adferd, Regjeringens overvåkingsregime eller at folk er motstandere av EU, globalisering, korrupsjon eller nazister.

Breivik var særdeles bevisst på å holde seg under grensen for hva som kunne trigge noen form for overvåkingsradar, inklusive bruk av mobiltelefon og elektroniske sporbare transaksjoner.


Bore viser også til eksempel fra USA, hvor José Pimentel ble arrestert i NewYork etter å ha vært overvåket over et par år. Denne ensomme ulven- solo'isten - kom under lupen etter at han endret navn og konverterte til Islam, visstnok. Angivelig drev han drev et noe ekstremt nettsted nettsted (www.trueislam1.com) og forsøkte angivelig å få kontakt med Al/el-Q[something], og det ble brukt informanter gjennom overvåkingen. Videre detaljer kjenner jeg ikke, men blere nyhetsmedia har skrevet om dette, bl.a. The Guardian (New York bomb suspect Jose Pimentel not a serious terror threat: FBI sources)

Kanskje Bore har en matematisk algoritme som kan bidra til å plukke ut en Breivik-solo'ist blant potensielt 5 millioner overvåkede borgere?

PST har allerede i dag vide fullmakter til å etterforske hva de finner mistenkelig. Og slik skal det være.

Jeg synes Carl Bore er naiv som tror at mere overvåking vil trygge samfunnet. Men det er også et spørsmål om hvilke samfunn vi vil ha. Her er det Bore som er populist, og bør også bli mere bevisst de skader uhemmet overvåking påfører demokrati og rettstat.


Jeg kan forstå at en bistandsadvokat i Breivik-saken har engasjement, men å så visjoner om utopiske luftslott har jeg mindre forståelse for.
PST kan ikke beskytte oss mot alt.
Og det kan forøvrig heller ikke elektronisk overvåking gjøre.

Vi kan ikke bygge et samfunn rundt terrorfrykt, på bekostning av demokrati, rettstat og frihet.
Da blir vi terrorens fanger.

No comments:

Post a Comment